Slow Work

Szkolenie

ZWOLNIJ BY PRZYSPIESZYĆ

Uczestnicy programu szkoleniowego zapoznają się z narzędziami oraz metodami ich wdrożenia wraz z przedsiębiorcami, menedżerami i pracownikami, jako grupami docelowymi, w trzech etapach: 1. SLOW BOSS – system szkoleniowy dla managerów 2. WORK SLOW, WORK BETTER – zestaw praktycznych narzędzi 3. SLOW TRAINING – moduł szkoleniowy w konwencji train-the-trainers. Członkowie zespołu projektowego wezmą udział w poszczególnych etapach jako moderatorzy tego szkolenia, a partnerzy odpowiedzialni za poszczegóne moduły będą instruktorami. Organizacje realizujące projekt mają wieloletnie doświadczenie w pracy z biznesem i stosują w swoich szkoleniach techniki inteligencji emocjonalnej, coachingu oraz rozwoju umiejętności miękkich.

Dzisiejsze czasy wymuszają na pracownikach szalone tempo pracy, a wielozadaniowość jest postrzegana jako cenna umiejętność. Jednak koncepcja większej wydajności dzięki wykonywaniu wielu zadań jednocześnie, jest tylko iluzją. Udowodniono, że wykonywanie więcej niż jednego zadania na raz zmniejsza produktywność i koncentrację oraz zwiększa prawdopodobieństwo popełnienia błędów oraz występowania stresu i niepokoju w pracy. To istotny powód, dla którego warto znaleźć równowagę między pracą a życiem osobistym i tutaj z pomocą przychodzi filozofia SLOW.

Koncepcja ta dotarła do świata pracy, gdzie mówimy o slow business, slow management i najważniejszym aspekcie projektu SNAIL, czyli slow work. Wspólnym celem wszystkich wymienionych koncepcji jest uświadomienie potrzeby wykorzystania w pełni własnego czasu zgodnie z potrzebami, bez presji wypełnienia każdej godziny naszego dnia gorączkowymi zajęciami.

Projekt SNAIL opiera się na idei osiągania więcej i bycia bardziej efektywnym poprzez świadomą uważną pracę w tempie pozwalającym zwracać uwagę na szczegóły i czerpać radość z procesu twórczego.

Filozofia SNAIL większą otwartością miejsc pracy na takie aspekty jak inteligencja emocjonalna, elastyczność poznawcza czy rozwój umiejętności miękkich, czyli tych najbardziej pożądanych dziś na rynku pracy i będących podstawą nie tylko dla pracowników, ale także dla organizacji i przedsiębiorców w następnej dekadzie.

Działalność szkoleniowa w projekcie SNAIL ma na celu przede wszystkim podniesienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji wybranych trenerów dzięki programowi dostosowanemu do konkretnych potrzeb grupy docelowej – menedżerów, liderów, przedsiębiorców i decydentów, ale także pracowników. Zapoznają się oni z nowoczesnymi i innowacyjnymi metodologiami coachingowymi, a także z wiedzą na temat treningu indywidualnego i grupowego, zwłaszcza w zakresie motywowania i inspirowania uczestników. Co więcej, ta aktywność pozwoli im ocenić i uwidocznić postęp w rozwoju określonej kompetencji, którą wybiorą podczas szkolenia i całego procesu uczenia dostosowanego do wymagań grupy docelowej. Proces nie tylko zwiększy ich motywację, ale także wmocni świadome podejście do przygotowania, realizacji i oceny programu szkoleniowego z uczestnikami.

Działania szkoleniowe będą zwieńczone kursem w Timisoarze (Rumunia), prowadzonym przez CPIP przez doświadczonych partnerów projektu przez 30 godzin w języku angielskim.

MODUŁY

BRAK SAMOORGANIZACJI I PLANOWANIA

ROZRYWKA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH