Slow Work

Szkolenie

ZWOLNIJ BY PRZYSPIESZYĆ

W dzisiejszych czasach tempo pracy  jest bardzo szybkie, a wielozadaniowość jest uznawana za ważną umiejętność. Jednak założenie, że jesteśmy bardziej wydajni wykonując kilka zadań jednocześnie,  jest błędny. Wielozadaniowość w miejscu pracy ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie koncentracji i skupienia, zwiększa ryzyko błędu w pracy oraz powoduje niepokój i stres. Jest to również jeden z powodów, dla których musimy znaleźć równowagę między pracą, a życiem prywatnym. Jest to  obszar, w którym powolna i skoncentrowana praca staje się ważna.

Celem  projektu SNAIL jest podniesienie świadomości wśród menedżerów i pracowników firm na temat znaczenia zmniejszenia tempa pracy, zwiększenia koncentracji na jednym zadaniu, a tym samym uniknięcia wielozadaniowości. Wielozadaniowość może prowadzić do wypalenia na dłuższą metę, co jest częstym zjawiskiem w dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy.

W ramach projektu SNAIL opracowano trzy rezultaty projektu:

  • „SLOW BOSS” – studium na temat znaczenia skupienia i zagrożeń związanych z wielozadaniowością oraz system szkoleń dla menedżerów,
  • „PRACUJ POWOLI, PRACUJ LEPIEJ” –  wspólny raport z grup fokusowych/wywiadów, przeznaczony dla pracowników, którego celem jest spowolnienie tempa pracy dla lepszej produktywności i kreatywności oraz narzędzia edukacyjne dla pracowników.
  • „SLOW TRAINING” – Podręcznik dla facylitatorów, który służy szkoleniu mentorów w firmach na temat lepszego skupienia się na poszczególnych zadaniach.

„SLOW BOSS”

W pierwszej części projektu wspólnie z partnerami projektu dokonaliśmy analizy sytuacji w każdym kraju partnerskim, co pozwoliło nam uzyskać wgląd w ilość czasu spędzanego w pracy, ogólną produktywność pracowników, związaną z poziomem efektywności, absencją, wielozadaniowością i jej wpływem na efektywność i produktywność,  wynagrodzeniem i motywacją. Następnie partnerzy opracowali 24 moduły szkoleniowe, które odpowiadają zidentyfikowanym „wrogom” w pracy. Są one dostępne pod tym linkiem.

„PRACUJ POWOLI, PRACUJ LEPIEJ”

W pierwszej części przeprowadziliśmy wywiady z przedstawicielami wybranych firm w formie zogniskowanych wywiadów fokusowych (FGI).  W tym zadaniu skupiliśmy się na rytmie pracy pracowników. Partnerzy wykorzystali „12 wrogów skoncentrowanej pracy”, jako punkt wyjścia do zidentyfikowania różnych opinii menedżerów i pracowników. Każdy z partnerów przeprowadził warsztaty w trzech firmach (w różnych sektorach i wielkościach firm), w których menedżerowie i pracownicy wypełniali ankietę. Warsztaty te dały pracownikom możliwość uświadomienia sobie problemów i przeszkód istniejących w ich firmach oraz dostarczyły przydatnych informacji na temat tempa pracy i wydajności.

W drugiej części konsorcjum partnerów przetestowało opracowane narzędzia w praktyce. Celem fazy testowej było sprawdzenie, czy narzędzia opracowane w ramach projektu są dokładne, skuteczne i użyteczne z perspektywy osób, które będą z nich korzystać (menedżerowie, trenerzy, facylitatorzy, konsultanci, psychoterapeuci) oraz z perspektywy ich beneficjentów końcowych (przedsiębiorców, liderów i pracowników MŚP).

„POWOLNY TRENING”

W ostatniej części projektu partnerzy opracowali podręcznik dla moderatorów, który zawiera informacje o projekcie, kluczowe ustalenia oraz moduły i narzędzia – dostępne we wszystkich językach partnerów oraz w formacie elektronicznym. Wspomniana instrukcja będzie wykorzystywana przez trenerów i moderatorów przy wdrażaniu systemu narzędzi SNAIL w firmach.

Ważne!

Powolna praca nie oznacza, że pracujesz wolno, ale raczej, że skupiasz się bardziej na poszczególnych zadaniach i jesteś pod mniejszą presją czasu. Według menedżerów ważne jest również, aby pracownicy zdawali sobie sprawę z istniejących wzorców i próbowali wprowadzić nowe nawyki do swojego harmonogramu pracy. Aby osiągnąć ten cel, opracowano 24 narzędzia, które mogą posłużyć do realizacji praktycznych warsztatów.

Wszystko to jest istotą projektu SNAIL, który opiera się na większej produktywności w miejscu pracy, osiągnięciu większego spokoju w pracy, poświęceniu, skupieniu i przyjemności w procesie twórczym.  To właśnie tzw. praca skoncentrowana na efektach, często prowadzi do osiągania lepszych wyników.

Wprowadzenie do przewodnika moderatora – krótkie filmy wprowadzające do każdego rozdziału

MODUŁY

BRAK SAMOORGANIZACJI I PLANOWANIA

ROZRYWKA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH