Slow Work

Socjo

I & F Education

I & F Education to organizacja z siedzibą w Irlandii, działająca w Dublinie na rzecz rozwoju edukacyjnego osób w każdym wieku, zwłaszcza w dziedzinie nauki języka, sportu i rozwoju osobistego, młodzieży i przedsiębiorczości. Kładziemy nacisk na uczenie się przez całe życie, a także uczenie się dorosłych. Działamy również w obszarach integracji społecznej i różnorodności.

R

Języki

Nauka języka obcego, szczególnie w przypadku języka angielskiego, jest niezbędnym narzędziem w przedsiębiorczości, zwłaszcza dla młodych ludzi, ułatwiającym zwiększenie szans życiowych, a dla osób starszych do zdobycia pracy na wysoce konkurencyjnym rynku. I & F opracowała pakiety turystyczne przeznaczone dla studentów i dorosłych zaangażowanych w programy kulturalne i edukacyjne skoncentrowane na nuce języka angielskiego w Irlandii. I & F Education obecnie oferuje kursy języka angielskiego i hiszpańskiego.

R

Młodzież

Młodzi ludzie mogą nabyć kluczowe kompetencje, jeśli środowisko edukacyjne jest odpowiednie. Dostarczamy młodym ludziom narzędzia rozwoju osobistego w wielu obszarach, takich jak inteligencja emocjonalna, umiejętności miękkie, troska o środowisko, budowanie relacji i przedsiębiorczość. I & F Education prowadzi programy dla młodych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności miękkie i prezentacyjne, inteligencję emocjonalną itp. w ramach naszego programu Horizon.

R

Przedsiębiorczość

Nasze programy dają każdemu możliwość podniesienia kwalifikacji umożliwiających samodzielny start, aby ze sportowym duchem pokonywać przeszkody w życiu. Oferujemy kursy dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Szczególną wagę przykładamy do zdobywania umiejętności miękkich poprzez coaching osobisty i mentoring oraz dostarczanie łącząc osoby z firmami.

R

Inclusion and Diversity

Zgodnie z naszym wspierającym podejściem do zarządzania programami, w I & F promujemy i wspieramy Erasmus+ w kontekście integracji i różnorodności.

Program „Inclusion and Diversity” opracowany przez I & F rozwija pomysły projektowe z naciskiem na włączenie i różnorodność. Rozwija również godne zaufania partnerstwa i angażuje się w programy w znaczący sposób.

Ljudska univerza Velenje

Ljudska univerza Velenje, założona w 1959 roku, jest publiczną instytucją edukacji dorosłych typu non-profit, zapewniającą edukację i wsparcie różnym grupom docelowym.

LUV aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej edukując, motywowując i informując członków społeczności oraz angażując ich w formalne i pozaformalne programy edukacyjne. 22-osobową kadrę wspiera ponad 60 nauczycieli kontraktowych.

Programy edukacyjne przeznaczone są dla dorosłych i młodzieży. Obejmują szkołę podstawową dla dorosłych, programy kształcenia na poziomie zawodowym, średnie zawodowe, kursy językowe i ICT dostosowane do różnych grup docelowych (młodzież NEET, biznes, seniorzy), programy orientacji na rynku pracy, program aktywizacji społecznej, kursy, warsztaty, projekty krajowe i międzynarodowe.

W ramach LUV działają również 2 Centra uczenia się międzypokoleniowego, które obejmują 4 pełnoetatowych pracowników i ponad 20 wolontariuszy, a także Pattern City – ekosystem edukacji, eksperymentów, prototypów i innowacji. Unikalne, interaktywne cyfrowe środowisko uczenia się koncentrujące się na dostarczaniu interdyscyplinarnych treści uczących przez działanie i zabawę. LUV realizuje również program integracji społecznej dla osób z dala od rynku pracy, koncentrując się na poprawie ich szans na zatrudnienie. LUV działa aktywnie w środowisku lokalnym, wspierając obszary wiejskie poprzez programy rozwojowe i szkolenia mające na celu poprawę podstawowych umiejętności i przedsiębiorczości.

LUV jest aktywnie zaangażowany w różne lokalne, regionalne i krajowe inicjatywy i akcje (tydzień uczenia się przez całe życie, festiwale edukacyjne i inne wydarzenia). LUV ma wieloletnie doświadczenie w uczestnictwie i koordynowaniu projektów europejskich i jest obecnie zaangażowany w 18 projektów międzynarodowych (głównie Erasmus+ KA2).

INDEPCIE

INDEPCIE (Instytut Rozwoju Osobistego, Przedsiębiorczości, Coachingu i Inteligencji Emocjonalnej) to firma szkoleniowa założona w 2017 roku ukierunkowana na szkolenie postaw i poprawę wydajności człowieka. Współpracujemy z naszymi klientami w celu zwiększenia ich wyników zarówno w obszarach osobistych, jak i zawodowych, rozwijając techniki i strategie w obszarach coachingu, inteligencji emocjonalnej i programowania neurolingwistycznego (NLP).

INDEPCIE szkoli osoby w ramach swoich firm, dzięki czemu zarówno jednostki, jak i ich organizacje nabywają umiejętności i nawyki prowadzące do ciągłego doskonalenia. Wykorzystujemy najbardziej zaawansowane techniki nauczania i szkolenia, aby rozwijać i osiągać ten ambitny cel jako eksperci w zarządzaniu zespołem, zarządzanie emocjami i motywacją.

INDEPCIE to nowa firma, która czerpie z doświadczeń zdobytych przez swoich pracowników, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie szkoleń oraz rozwoju i zarządzania projektami międzynarodowymi w ramach programu Erasmus+.

R

Rozwój osobisty

INDEPCIE realizuje program rozwoju osobistego oferując programy szkoleniowe wzmacniające samopoznanie, wzrost świadomości, doskonalenie umiejętności interpersonalnych oraz pełny rozwój indywidualnego potencjału.

R

Szkolenia

INDEPCIE stale rozwija własne programy szkoleniowe, wyposażając uczestników w techniki, narzędzia i umiejętności z zakresu rozwoju osobistego, zdrowia emocjonalnego i psychicznego.

R

Formare

INDEPCIE stale rozwija własne programy szkoleniowe, wyposażając uczestników w techniki, narzędzia i umiejętności z zakresu rozwoju osobistego, zawodowego oraz zdrowia emocjonalnego i fizycznego.

Growth Coop

GROWTH to organizacja, która projektuje i dostarcza wysokiej jakości rozwiązania szkoleniowe w celu zwiększenia potencjału zespołu i rozwoju nowych umiejętności.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów ds. szkoleń z pasją i doświadczeniem zapewnia stymulujące i angażujące środowisko uczenia się podczas szkoleń korporacyjnych.

Członkowie tej organizacji to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem z różnych dziedzin: w zakresie konsultingu, szkolenia umiejętności oraz świadczenia usług doradczych.

Naszą pasją jest rozwijanie umiejętności i kompetencji; wierzymy, że podstawą rozwoju społeczeństwa jest rozwój ludzi i firm.

Współpracujemy z osobami z różnych sektorów gospodarki i środowisk, promując włączenie społeczne.

Promowanie idei, takich jak przedsiębiorczość, międzykulturowość, zrównoważony rozwój, wydarzenia kulturalne, ochrona środowiska, zrównoważona gospodarka i inne, przyczyni się do lepszego życia dla przyszłych pokoleń.

Głównym celem GROWCOOP jest dostarczanie nowych rozwiązań w organizacjach, mających jednocześnie wpływ na nasze społeczeństwo. Poszukujemy nowych pomysłów skupiając się na ludziach.

Współpracujemy z pracownikami organizacji, aby rozwiązywać złożone problemy w różnych obszarach, za pomocą multidyscyplinarnego zespołu i szerokiej sieci uczestników.

GROWTH to organizacja non-profit, która projektuje i dostarcza wysokiej jakości rozwiązania szkoleniowe w celu zwiększenia potencjału zespołu i rozwoju nowych umiejętności.

Nasz wykwalifikowany zespół konsultantów ds. szkoleń z pasją i doświadczeniem, zapewnia stymulujące i angażujące środowisko uczenia się podczas szkoleń korporacyjnych.

Członkowie tej organizacji to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem z różnych dziedzin: w zakresie konsultingu, szkolenia umiejętności oraz świadczenia usług doradczych.

Naszą pasją jest rozwijanie umiejętności i kompetencji ludzi; wierzymy, że podstawą rozwoju społeczeństwa jest rozwój ludzi i firm. Współpracujemy z osobami z różnych sektorów gospodarki i środowisk, promując włączenie społeczne.

Promowanie wartości, takich jak przedsiębiorczość, międzykulturowość, zrównoważony rozwój, wydarzenia kulturalne, ochrona środowiska, gospodarka o obiegu zamkniętym i inne, przyczyni się do lepszego życia dla naszych przyszłych pokoleń.

Orange Hill

Orange Hill to organizacja działająca na rynku edukacji i rozwoju pracowników od 2008 roku.

Zajmujemy się:
– opracowaniem i wdrażaniem narzędzi i metodyk HRM,
– szkoleniami i doradztwem – głównie z obszaru kompetencji miękkich oraz różnorodności i inkluzji,
– projektowaniem, realizacją i zarządzaniem innowacyjnymi projektami ukierunkowanymi na rozwój organizacji i kadry.

Orange Hill przygotowuje, wdraża i zarządza systemami rozwoju organizacji i pracowników, takimi jak kompetencyjne systemy rozwoju kadr, modele kompetencyjne, diagnoza kultury organizacyjnej, badanie satysfakcji pracowników, ocena potrzeb szkoleniowych, ocena efektywności szkoleń, opracowywanie strategii zarządzania wiekiem itp.

Tworzymy solidny i wykwalifikowany zespół, który nieustannie zwiększa swoje możliwości. Nasze doświadczenie budujemy współpracując z wieloma partnerami, a w oparciu o nie wypracowaliśmy nasze wartości.

Wierzymy, że razem można więcej. Dlatego budujemy partnerstwa.
Naszą siłą jest upraszczanie tego, co skomplikowane na każdym etapie: opracowanie rozwiazań, pisanie wniosków, realizacja projektów oraz ich rozliczanie.

Naszym celem jest efektywność, a nie biurokracja. Dlatego staramy się, aby stosowana metodyka i związane z nią formalności nie przesłoniły zakładanych rezultatów.

Szkolenia

Orange Hill posiada Certyfikat Jakości Usług Edukacyjnych i Szkoleniowych. Szkolenia obejmują przede wszystkim obszar komunikacji, umiejętności interpersonalnych, zarządzania i motywowania pracowników, rekrutacji i ocen pracowniczych.

Projekty

Jako lider, partner i wykonawca korzystamy z różnorodnych doświadczeń realizując projekty innowacyjne: krajowe i międzynarodowe. Łączymy wiedzę z podejściem praktycznym.
Przygotowujemy i wygrywamy projekty. Tworzymy innowacje i wdrażamy wypracowane rozwiązania.

CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente to rumuńska organizacja pozarządowa, która działa w ramach uczenia się przez całe życie od 2005 roku. CPIP jest zaangażowane we wprowadzanie zasady równych szans dla wszystkich osób do głównego nurtu polityk publicznych i powiązanych praktyk, jako integralnej części demokratyzacji i tworzenia otwartego społeczeństwa, aby na nowo zdefiniować status wspólnotowej współpracy we wszystkich obszarach związanych z uczeniem się przez całe życie.

Wspieramy inicjatywy i prowadzimy programy oraz projekty, których celem jest współpraca i innowacje na rzecz dobrych praktyk w tej dziedzinie. Odbywa się to poprzez udział w różnych inicjatywach europejskich, a następnie włączanie opracowanych produktów i wyników do głównego nurtu działań regionalnych.

Nasza organizacja wspiera inicjatywy i prowadzi programy i projekty, których celem jest współpraca i innowacje na rzecz dobrych praktyk. Głównym celem CPIP jest promowanie uczenia się przez całe życie przez wszystkie zainteresowane strony. Odbywa się to poprzez udział w różnych inicjatywach europejskich, a następnie włączanie opracowanych produktów i wyników do głównego nurtu działań regionalnych. Dotychczas pracowaliśmy w obszarach:

promocji przedsiębiorczości wśród młodzieży i grup specjalnych potrzeb;
przedsiębiorczości społecznej; odpowiedzialności społecznej w ramach dwóch sieci krajowych; rozwoju regionalnego poprzez pracę w zakresie BHP dla sektora rolnego oraz szkolenie deweloperów obszarów wiejskich; rozwoju MŚP poprzez współpracę z organami wspierającymi MŚP oraz poprzez opracowywanie narzędzi integracji pracowników mobilności.

Prowadzimy szereg działań podczas realizacji projektów europejskich, np. szkolenia, doradztwo i integrację na rynku pracy osób defaworyzowanych, osób z obszarów wiejskich; tworzenie materiałów dydaktycznych; organizowanie szkoleń, imprez upowszechniających, konferencji, spotkań itp.; praca z młodzieżą, grupami w niekorzystnej sytuacji; promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie produktów i wyników projektów w trakcie ich trwania i poza nim.

Zespół naszej organizacji pracuje także w kontekstach wielokulturowych z partnerami w całej Europie oraz w kilku przekrojowych obszarach, opracowując i wdrażając działania monitorujące i raportujące na poziomie partnerstwa:

niestandardowe strategie rozpowszechniania, narzędzia i raporty, w tym strony internetowe i media społecznościowe,
strategie, narzędzia i raporty zrównoważonych projektów,
wewnętrzne zapewnienie jakości na poziomie partnerstwa, w tym w razie potrzeby zespół zewnętrznych ewaluatorów,
pakiety testowe i pilotażowe szkoleń i narzędzi wypracowanych w projektach, w tym tworzenie planów, narzędzi monitoringu i raportowania, aż po opracowanie raportów z testów i pilotaży na poziomie partnerskim wraz z rekomendacjami dostosowania i dostosowania,
pakiety badawcze dotyczące różnych tematów edukacyjnych na poziomie europejskim, od skanowania polityki publicznej po poziom przeprowadzania wywiadów z profesjonalistami.