Slow Work

Parteneri

I & F Education

Ireland

I&F Education este o organizație cu sediul în Dublin, Irlanda care lucrează pentru dezvoltarea educațională a oamenilor de toate vârstele, în special în domeniile de invățare a unei limbi străine, sport și dezvoltare personală, tineret și antreprenoriat. Pune accent pe învățarea pe tot parcursul vieții, precum și pe învățarea adulților. De asemenea, dezvoltă activități și în aria incluziunii sociale și a diversității.

R

Limbile străine

Însuşirea unei limbi străine, în special Engleză, este o necesitate pentru antreprenoriat, pentru ca tinerii să obţină oportunităţi în viaţă şi persoanele în vârstă să obţină un loc de muncă într-o piaţă extrem de competitivă. I&F a dezvoltat pachete turistice destinate studenților și adulților implicați în programe culturale și de învățare centrate pe însușirea limbii engleze în Irlanda. I & F Education oferă în prezent cursuri complete de limbă engleză și spaniolă pentru studenți, într-un cadru familial și școlar.

R

Tineret

Tinerii pot învăța competențe cheie dacă cadrul educațional este potrivit. Credem că oferim tinerilor instrumente pentru a-și îmbunătăți dezvoltarea personală în
multe domenii, cum ar fi inteligența emoțională, abilitățile soft, grija față de mediul înconjurător, sociabilitatea și antreprenoriatul. I & F Education derulează programe, cum ar fi Horizon, pentru tinerii care doresc să-și dezvolte abilitățile de prezentare și abilitățile soft, inteligența emoțională etc.

R

Antreprenoriat

Programele noastre oferă tuturor posibilitatea de a-și îmbunătăți competențele și de a învăța abilitățile pentru a seta bazele unei învățări independente, care încearcă din greu să facă față obstacolelor din viață. Oferim cursuri pentru antreprenori și liberi profesioniști. Acordăm o importanță deosebită dobândirii de abilități soft prin mentorat personal și prin furnizarea de legături cu companii. Încurajăm noile inițiative si noile companii, facând oamenii să gândească într-o maniera pozitivă si deschisă la cariera și viitorul lor.

R

Incluziune socială și diversitate

În conformitate cu abordarea noastră de susținere a managementului programelor, I & F promovează și sprijină programul Erasmus+ în problematica incluziunii și a diversității.

Programul de Incluziune și Diversitate conceput de I & F dezvoltă idei de proiecte cu accent pe incluziune și diversitate. De asemenea, dezvoltă parteneriate de încredere și se implică în programe într-un mod semnificativ.

Ljudska univerza Velenje

Slovenia

Ljudska univerza Velenje, înființată în 1959, este o instituție publică non-profit de educație pentru adulți, care oferă educație și sprijin diferitelor grupuri țintă.

LUV participă activ în comunitatea regională prin îmbunătățirea structurii educaționale a populației, prin motivarea și informarea membrilor comunității și prin implicarea acestora în programele educaționale formale și non-formale. Personalul de 22 de persoane este susținut de peste 60 de profesori colaboratori.

Programele sunt destinate adulților și tinerilor. Programele includ școala primară pentru adulți, programe pentru învățământul secundar vocațional, învățământul secundar profesional, cursuri de limbă și TIC adaptate diferitelor grupuri țintă (NEET, sectorul de afaceri, seniori), programe de orientare pe piața muncii, program de implicare socială, cursuri de studiu, ateliere și proiecte naționale si internaționale.

În cadrul LUV funcționează, de asemenea, 2 Centre de învățare intergenerațională în care lucrează 4 angajați cu normă întreagă și peste 20 de voluntari și Pattern City – un ecosistem pentru educație, experimentare, prototipare și inovare. Mediul unic și interactiv de învățare digital este axat pe furnizarea de conținut interdisciplinar cu învățare prin practică și metode de învățare distractive. LUV oferă, de asemenea, un program de integrare socială pentru persoanele care întâmpină probleme în intrarea pe piața muncii, concentrându-se pe îmbunătățirea șanselor lor de angajare. LUV este activ în mediul local unde sprijină zonele rurale prin programe de dezvoltare și formare pentru îmbunătățirea competențelor antreprenoriale și de bază.

LUV este implicat activ în diverse inițiative și acțiuni locale, regionale și naționale (Săptămâna de învățare pe tot parcursul vieții, festivaluri educaționale și alte evenimente). LUV are o experiență vastă în participarea și coordonarea proiectelor europene și este implicat în prezent în 18 proiecte internaționale (majoritatea Erasmus+ KA2).

INDEPCIE

Spain

INDEPCIE (Institutul pentru Dezvoltare Personală, Antreprenoriat, Mentorat și Inteligență Emoțională) este o companie de formare înființată în 2017 axată pe formarea atitudinii și îmbunătățirea performanței umane. Lucrăm cu clienții noștri cu scopul de a le crește rezultatele atât în ​​domenii personale, cât și profesionale, dezvoltând tehnici și strategii în domeniile Mentoratului, Inteligenței Emoționale și Programare Neuro Lingvistică (NLP).

INDEPCIE formează persoane în cadrul companiei lor, astfel încât atât indivizii, cât și organizațiile din care aceștia fac parte să dobândească competențe și obiceiuri care să conducă la o îmbunătățire continuă. Folosim cele mai avansate tehnici în predare și formare pentru a dezvolta și atinge acest obiectiv ambițios cum ar fi experți în managementul echipei, mentori de vânzări, management emoțional și motivație.

INDEPCIE este o companie nou înființată care învață din experiența dobândită de personalul său, profesioniști în domeniile formării, dezvoltării și managementului proiectelor transnaționale în cadrul Programului Erasmus +.

Avem un angajament social ridicat și lucrăm activ cu diferite organizații de tineret și femei, grupuri dezavantajate, camere de comerț și ONG-uri într-un triplu focus.

R

Dezvoltare personală

INDEPCIE urmărește dezvoltarea personală oferind programe de formare pentru a consolida autocunoașterea, conștientizarea, îmbunătățirea abilităților interpersonale și dezvoltarea deplină a potențialului individual.

R

Abilități

Din punct de vedere antreprenorial, promovăm îmbunătățirea profesională și organizațională prin abilități de comunicare și interpersonale. Astfel, consolidăm legătura dintre departamente, clienți și furnizori, planificarea strategică și soluționarea conflictelor. Toate acestea pentru a maximiza rezultatele companiei, managementul timpului si productivitatea.

R

Formare

INDEPCIE dezvoltă în permanență propriile programe de formare, dotând participanții cu tehnici, instrumente și abilități în domeniile dezvoltării umane, sănătății emoționale și fizice.

Aparținem FAECTA (Federația Cooperativă Andaluză), așa că avem o rețea puternică de parteneri și companii în regiunea noastră pentru dezvoltarea, implementarea sau diseminarea proiectelor.

Growth Coop

Spain

GROWTH este o organizație recentă, dar membrii acesteia au o experiență îndelungată în proiecte Europene.

Forma juridică a acestei organizații este de societare cooperativă, iar statutul juridic de organizație non-profit. Suntem un furnizor de formare, oferind o gamă largă de cursuri de formare în management.

GROWTH este o organizație care proiectează și oferă soluții de formare de calitate pentru a spori potențialul echipei și a dezvolta noi abilități.

Membri acestei organizații sunt profesioniști calificați, cu o vastă experiență în diferite sectoare profesionale. Membri organizației au o mare experiență în domeniul consilierii, formării în competențe precum și în oferirea de servicii de consultanță.

Pasiunea noastră este concentrată pe dezvoltarea aptitudinilor și competențelor oamenilor; credem cu adevărat că baza dezvoltării societății noastre este dezvoltarea oamenilor și a companiilor.

Lucrăm cu oameni din diferite sectoare economice care promovează incluziunea socială.

Promovarea valorilor precum antreprenoriatul, interculturalitatea, sustenabilitatea, evenimentele culturale, protecția mediului, economia circulară și altele va duce la o viață mai bună pentru generațiile noastre viitoare.

Obiectivul principal al GROWCOOP este de a aduce idei noi cu un impact semnificativ în organizații și, prin urmare, cu un impact mare în societatea noastră. Căutăm noi soluții concentrate pe oameni.

Lucrăm cu oameni din organizații pentru a rezolva probleme complexe din diferite domenii cu o echipă multidisciplinară și o rețea largă de participanți, cu principiile colaborative este o organizație recentă dar membrul ei are o experiență îndelungată în Proiecte Europene.

Forma juridică a acestei organizații este o Cooperativă, iar statutul juridic este o organizație non-profit. Suntem un furnizor de training, oferind o gamă largă de cursuri de formare în management.

GROWTH este o organizație care proiectează și oferă soluții de formare de calitate pentru a spori potențialul echipei și a dezvolta noi abilități.

Echipa noastră de consultanți calificați are pasiune și experiență, asigurând un mediu de învățare stimulant și antrenant în cadrul programelor noastre de formare corporativa.

Membrii acestei organizații sunt profesioniști calificați, cu o vastă experiență în diferite sectoare profesionale. Membrii organizației au o mare experiență în domeniul consilierii, formării în competențe precum și în oferirea de servicii de consultanță.

Pasiunea noastră este dezvoltarea aptitudinilor și competențelor oamenilor; credem cu adevărat că baza dezvoltării societății noastre este dezvoltarea oamenilor și a companiilor.

Lucrăm cu oameni din diferite sectoare economice care promovează incluziunea socială.

Promovarea valorilor precum antreprenoriatul, interculturalitatea, sustenabilitatea, evenimentele culturale, protecția mediului, economia circulară și altele va duce la o viață mai bună pentru generațiile noastre viitoare.

Obiectivul principal al GROWCOOP este de a aduce idei noi cu un impact semnificativ în organizații și, prin urmare, cu un impact mare în societatea noastră. Căutăm noi soluții concentrate pe oameni.

Lucrăm cu oameni din organizații pentru a rezolva probleme complexe în diferite domenii cu o echipă multidisciplinară și o rețea largă de participanți, cu principiile ECONOMIEI colaborative.

Orange Hill

Poland

Orange Hill (OH) este o microîntreprindere, fondată în 2008, care activează pe în domeniul educației și a dezvoltării angajaților. Activitatea și structura companiei este împărțită în 3 domenii:
elaborarea și implementarea instrumentelor și metodologiilor MRU;
formare și consultanță – în principal abilități soft, diversitate și incluziune,
design; realizarea și managementul proiectelor inovatoare axate pe dezvoltarea organizației și a personalului, în principal sisteme de evaluare a competențelor, modele de competențe etc.
OH pregătește, implementează și gestionează sisteme pentru organizarea și dezvoltarea angajaților, cum ar fi de ex. sisteme bazate pe competențe de dezvoltare a personalului, modele de competențe, diagnosticarea culturii organizaționale, măsurarea satisfacției angajaților, evaluarea nevoilor de formare, evaluarea eficienței formării, dezvoltarea strategiilor de management al vârstei etc. În aceste domenii OH, în cooperare cu mediul academic dezvoltă propriul set de instrumente digitale adaptate mediului de afaceri, precum: ESA (Employee Satisfaction Assessment), KMA (Knowledge Management Audit), AOC (Assessment of Organizational Culture), Diversity Audit. Instrumentele sunt, de asemenea, disponibile pentru profesioniști (formatori și consultanți) în format e!volve, inclusiv informatie și asistență, precum și crearea de rețele.

În prezent, OH explorează, de asemenea, următoarele domenii în formare și proiecte: diversitate și competențe culturale, învățare prin artă și cultură și management lent, echilibrul dintre viața profesională și viața privată, incluziunea socială, comunicarea interculturală, învățarea digitală și la distanță, gestionarea echipelor dispersate și inteligența artificială pentru educație, sprijin pentru antreprenori.

OH cooperează constant cu ONG-uri (de exemplu: Youth Forum Lewiatan, Foundation Diversity Hub, Zona Art Foundation) și universități (de exemplu, Universitățile de Economie din Poznan și Cracovia, Universitatea Jagiellonian, WSE).

OH a fost finalista competiției „Femeia de afaceri a anului 2013” la categoria „Compania mea” și a fost premiată pentru idee, inovație, viziune și perspective de creștere.

CPIP

Romania

Centrul Pentru Promovarea Învățării Permanente-CPIP este un ONG din România care lucrează din 2005 în domeniul învățării permanente. CPIP se angajează să integreze principiul egalității de șanse pentru toți cetățenii în politicile publice și practicile asociate, ca parte integrată a democratizării și creării unei societăți deschise. Susținem inițiative și derulăm programe și proiecte care vizează cooperarea și inovarea pentru bune practici în acest domeniu.

CPIP promovează cultura „învățării pe tot parcursul vieții” prin implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea unei strategii de implementare coerentă a conceptului și practicii de învățare permanentă. Viziunea CPIP este una Europeană, în timp ce misiunea este aceea de a populariza conceptul de învățare permanentă și a-l face accesibil comunităților de practicieni cu care intram in contact. În plus, Obiectivul principal al CPIP este promovarea învățării pe tot parcursul vieții în rândul părților interesate relevante. Cele mai relevante intervenții ale organizației:

-promovarea spiritului antreprenorial și antreprenoriatului social în rândul tinerilor și al grupurilor cu nevoi speciale;
-promovarea responsabilității sociale, ca parte a două rețele naționale;
-promovarea dezvoltării regionale, lucrând în domeniul sănătății și siguranței în sectorul agricol și în formarea dezvoltatorilor rurali;
-dezvoltarea IMM-urilor prin colaborarea cu organismele de sprijinire a IMM-urilor și prin dezvoltarea de instrumente de integrare a lucrătorilor.
– formarea, facilitarea, consilierea și integrarea pe piața muncii a persoanelor dezavantajate, a persoanelor din zonele rurale și izolate;
-crearea de materiale didactice; organizarea de sesiuni de formare, evenimente multiplicatoare, conferințe, întâlniri etc.;

Echipa complexă a organizației noastre lucrează în contexte multiculturale cu parteneri de la nivel European și în mai multe domenii transversale, dezvoltând și implementând raportare de activități la nivel de parteneriat:

-strategii de diseminare personalizate, inclusiv site-uri web și rețele sociale orientate către proiecte
-strategii, instrumente și rapoarte privind durabilitatea proiectelor,
asigurarea internă a calității la nivelul parteneriatului, inclusiv o echipă de evaluatori externi la nivel înalt, acolo unde este necesar
-testarea și pilotarea pachetelor de formare și a instrumentelor dezvoltate în cadrul proiectelor, inclusiv stabilirea de planuri, instrumente de monitorizare și raportare, până la elaborarea de rapoarte la nivel de parteneriat privind testele și proiectele pilot, cu recomandări de adaptare și ajustare
-pachete de cercetare pe diferite subiecte legate de educație la nivel european, de la scanarea politicilor publice până la nivelul de bază al profesioniștilor care acordă interviuri