Slow Work

Partnerji

I & F Education

I & F Education je organizacija s sedežem na Irskem, ki deluje v Dublinu, in se zavzema za izobraževalni razvoj ljudi vseh starosti, zlasti na področjih usvajanja jezika, športa in osebnega razvoja, mladih in podjetništva. Poudarek dajemo na vseživljenjskem učenju ter učenju odraslih ter delujemo na področjih socialne vključenosti in raznolikosti.

R

Jeziki

Uvajanje tujega jezika, zlasti angleščine, je nepogrešljivo orodje za podjetništvo, za mlade, da dobijo priložnosti v življenju, za starejše pa za zaposlitev na zelo konkurenčnem trgu. I & F je razvil turistične pakete, namenjene študentom in odraslim, vključenim v kulturne in učne programe, osredotočene na učenje angleškega jezika na Irskem. I & F Education trenutno ponuja tečaje angleščine in španščine.

R

Mladina

“Mladi se lahko naučijo ključnih kompetenc, če je izobraževalno okolje primerno. Verjamemo v to, da mladim omogočimo orodja za izboljšanje osebnega razvoja na
številnih področjih, kot so čustvena inteligenca, mehke veščine, skrb za okolje, družabnost in podjetnost. I & F Education izvaja programe za mlade, ki želijo prek našega programa Horizon razviti svoje mehke veščine in čustveno inteligenco.”

R

Podjetništvo

Naši programi vsakomur ponujajo možnost, da se izpopolni in nauči sposobnosti, da postane samostojen začetnik, ki se s športnim duhom trudi soočati z ovirami v življenju. Ponujamo tečaje za podjetnike in samozaposlene. Posebno mesto posvečamo pridobivanju mehkih veščin z osebnim coachingom in mentorstvom ter z zagotavljanjem povezav med podjetji. Spodbujamo nova podjetja in ljudi, da o svoji karieri razmišljajo pozitivno.

R

Vključenost in raznolikost

“V skladu z našim podpornim pristopom k upravljanju programov v I & F spodbujamo in podpiramo Erasmus+ na področju vključevanja in raznolikosti.

Program vključevanja in raznolikosti, ki ga je zasnoval I & F, razvija projektne ideje s poudarkom na vključenosti in raznolikosti. Prav tako razvija zaupanja vredna partnerstva in smiselno sodeluje v raznoraznih programih.”

Ljudska univerza Velenje

“Ljudska univerza Velenje, ustanovljena leta 1959, je javna neprofitna ustanova za izobraževanje odraslih, ki nudi izobraževanje in podporo različnim ciljnim skupinam.

LUV aktivno sodeluje v regionalni skupnosti z izboljševanjem izobrazbene strukture prebivalstva, z motiviranjem in informiranjem članov skupnosti ter z vključevanjem v formalne in neformalne izobraževalne programe. Zaposljuje več kot 20 oseb ter več kot 60 pogodbenih zunanjih strokovnjakov.”

“Programi so namenjeni odraslim in mladostnikom. Programi vključujejo osnovno šolo za odrasle, programe srednjega poklicnega izobraževanja, srednje strokovne, jezikovne in IKT tečaje, prilagojene različnim ciljnim skupinam (NEET, poslovni sektor, starejši), programe orientacije na trg dela, socialno aktivacijski program, študijski tečaji, delavnice ter nacionalni in mednarodni projekti.

V okviru LUV delujeta tudi 2 centra za medgeneracijsko učenje, ki vključuje 4 redno zaposlene člane in več kot 20 prostovoljcev ter Pattern City – ekosistem za izobraževanje, eksperimentiranje, izdelavo prototipov in inovacij. Edinstveno, interaktivno digitalno učno okolje je osredotočeno na zagotavljanje interdisciplinarnih vsebin z metodologijami učenja z delom in igrivim učenjem. LUV ponuja tudi program socialne integracije za ljudi z oddaljenostjo od trga dela, ki se osredotoča na izboljšanje njihovih zaposlitvenih možnosti. LUV je aktivna v lokalnem okolju tako, da podpira podeželska območja z razvojnimi programi in usposabljanji za izboljšanje osnovnih in podjetniških veščin.

LUV je aktivno vključena v različne lokalne, regionalne in nacionalne pobude in akcije (teden vseživljenjskega učenja, izobraževalni festivali in drugi dogodki). LUV ima dolgoletne izkušnje s sodelovanjem in koordinacijo evropskih projektov in je trenutno vključena v 18 mednarodnih projektov (večinoma Erasmus+ KA2).”

INDEPCIE

“INDEPCIE (Inštitut za osebni razvoj, podjetništvo, coaching in čustveno inteligenco) je izobraževalna ustanova, ustanovljena leta 2017, ki se osredotoča na usposabljanje za izboljšanje odnosa in človekove zmogljivosti. S svojimi strankami sodelujemo z namenom, da povečamo njihove rezultate tako na osebnem ali strokovnem področju z razvijanjem tehnik in strategij na področjih coachinga, čustvene inteligence in nevrolingvističnega programiranja (NLP).

INDEPCIE usposablja ljudi v podjetjih, tako da posamezniki kot tudi njihove organizacije pridobivajo veščine in navade, ki vodijo k nenehnemu izboljševanju. Za razvoj in doseganje tega ambicioznega cilja uporabljamo najnaprednejše tehnike pri poučevanju in usposabljanju kot strokovnjaki za ekipno delo, prodajo, upravljanje s čustvi in motivacijo.

INDEPCIE je novo podjetje, ki se uči iz izkušenj, pridobljenih na podlagi svojega osebja, strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami na področjih usposabljanja ter razvoja in upravljanja transnacionalnih projektov v okviru programa Erasmus +.”

R

Osebni razvoj

INDEPCIE sledi osebnemu razvoju, ki ponuja programe usposabljanja za krepitev samospoznanja, zavedanja, izboljšanja medosebnih veščin in celovitega razvoja potenciala posameznika.

R

Veščine

S podjetniškega vidika spodbujamo strokovni in organizacijski napredek na podlagi izboljšanih komunikacijskih in medosebnih veščin. Tako krepimo vez med oddelki, kupci in dobavitelji; strateško načrtovanje in reševanje konfliktov. Vse to z namenom maksimiranja rezultatov podjetja, upravljanja s časom in produktivnosti.

R

Usposabljanje

INDEPCIE stalno razvija lastne programe usposabljanja, ki udeležence obdarja s tehnikami, orodji in veščinami na področju človekovega razvoja, čustvenega in fizičnega zdravja.

Growth Coop

“GROWTH je mlajša organizacija, vendar ima njen član dolgoletne izkušnje z evropskimi projekti.

Pravna oblika te organizacije je zadruga, pravni status pa je neprofitna organizacija. Smo ponudnik usposabljanja, ki ponuja vrsto tečajev s področja vodenja.

GROWTH je organizacija, ki načrtuje in zagotavlja kakovostne rešitve za usposabljanje za povečanje potenciala ekipe in razvoj novih veščin.

Ekipa svetovalcev za usposabljanje je polna strasti in izkušenj, kar zagotavlja spodbudno in privlačno učno okolje za naše korporativno usposabljanje.

Člani te organizacije so visoko usposobljeni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami v različnih poklicnih sektorjih. Člani organizacije imajo bogate izkušnje na področju svetovanja, usposabljanja v veščinah in ponujanja svetovalnih storitev.

Naša strast je razvijanje veščin in kompetenc ljudi; zares verjamemo, da je osnova razvoja naše družbe razvoj ljudi in podjetij.

Sodelujemo z ljudmi iz različnih gospodarskih sektorjev in okolij, ki spodbujajo socialno vključenost.

Spodbujanje vrednot, kot so podjetništvo, medkulturnost, trajnost, kulturni dogodki, varstvo okolja, krožno gospodarstvo in drugo, bo omogočilo boljše življenje za naše prihodnje generacije.”

“GROWTH je mlajša organizacija, vendar ima njen član dolgoletne izkušnje z evropskimi projekti.

Pravna oblika te organizacije je zadruga, pravni status pa je neprofitna organizacija. Smo ponudnik usposabljanja, ki ponuja vrsto tečajev s področja vodenja.

GROWTH je organizacija, ki načrtuje in zagotavlja kakovostne rešitve za usposabljanje za povečanje potenciala ekipe in razvoj novih veščin.

Ekipa svetovalcev za usposabljanje je polna strasti in izkušenj, kar zagotavlja spodbudno in privlačno učno okolje za naše korporativno usposabljanje.

Člani te organizacije so visoko usposobljeni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami v različnih poklicnih sektorjih. Člani organizacije imajo bogate izkušnje na področju svetovanja, usposabljanja v veščinah in ponujanja svetovalnih storitev.

Naša strast je razvijanje veščin in kompetenc ljudi; zares verjamemo, da je osnova razvoja naše družbe razvoj ljudi in podjetij.

Sodelujemo z ljudmi iz različnih gospodarskih sektorjev in okolij, ki spodbujajo socialno vključenost.

Spodbujanje vrednot, kot so podjetništvo, medkulturnost, trajnost, kulturni dogodki, varstvo okolja, krožno gospodarstvo in drugo, bo omogočilo boljše življenje za naše prihodnje generacije. “

Orange Hill

“Orange Hill (OH) je mikro podjetje, ustanovljeno leta 2008, ki deluje na področju izobraževanja in razvoja zaposlenih. Dejavnost se nanaša predvsem na storitve za podjetja, ki so glavna skupina naročnikov. Dejavnost in struktura podjetja je razdeljena na 3 domene:

izdelava in implementacija HRM orodij in metodologij,
usposabljanja in svetovanje – predvsem mehke veščine ter raznolikost in vključenost,
načrtovanje, realizacija in vodenje inovativnih projektov, usmerjenih v razvoj organizacije in kadra, predvsem sistema za ocenjevanje kompetenc, kompetenčnih modelov ipd.
OH pripravlja, izvaja in upravlja sisteme za razvoj organizacije in zaposlenih kot npr. kompetenčno zasnovani sistemi razvoja kadrov, kompetenčni modeli, diagnostika organizacijske kulture, merjenje zadovoljstva zaposlenih, ocena potreb po usposabljanju, ocena učinkovitosti usposabljanja, razvoj strategij za upravljanje starosti itd. Na teh področjih OH v sodelovanju z akademskim okoljem razvija lastne inovativne e-orodja, prilagojena poslovnemu okolju, kot so: ESA (Employee Satisfaction Assessment), KMA (Knowledge Management Audit), AOC (Ocena organizacijske kulture), Diversity Audit. Orodja so na voljo tudi za strokovnjake (inštruktorje in svetovalce) v namenski, vključno z znanjem in izkušnjami ter celovito pomočjo ter povezovanjem v mreže.”

“Trenutno Orange Hill raziskuje tudi naslednja področja, in sicer: raznolikost in kulturne kompetence, učenje skozi umetnost in kulturo ter počasno upravljanje, ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, socialna vključenost, medkulturna komunikacija, digitalno in učenje na daljavo, upravljanje razpršenih ekip in umetna inteligenca za izobraževanje, podporo podjetnikom.

Orange Hill nenehno sodeluje z nevladnimi organizacijami (npr. Youth Forum Lewiatan, Foundation Diversity Hub, Zona Art Foundation) in univerzami (npr. Ekonomski univerzi Poznan in Krakow, Jagiellonian University, WSE).

OH je bil finalist natečaja »Podjetnica leta 2013« v kategoriji »Moje podjetje« in je bil nagrajen za idejo, inovativnost, vizijo in obete za rast.”

Usposabljanja

Orange Hill je pridobil certifikat za kakovost storitev izobraževanja in usposabljanja. Usposabljanja pokrivajo predvsem področje komunikacije, medosebnih veščin, vodenja in motiviranja zaposlenih, zaposlovanja in ocenjevanja.

Projekti

Na področju izvajanja in vodenja projektov je Orange Hill pridobival svoje večletne izkušnje z izvajanjem izobraževalnih in svetovalnih projektov ali vodenjem lastnih razvojnih in inovativnih projektov na področju človeških virov, učenja in razvoja ter še marsikaj. Večina projektov je obogatenih s podrobno diagnostiko kompetenc, raziskavami potreb po usposabljanju ali individualno podporo. Orange Hill ima bogate izkušnje s projekti v okviru programa Erasmus + pa tudi s projekti na nacionalni ravni (zlasti Program za krepitev človeškega kapitala – ESS).

CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente je romunska nevladna organizacija, ki deluje na področju vseživljenjskega učenja od leta 2005. CPIP je zavezan k vključevanju načela enakih možnosti za vse državljane v javne politike in z njimi povezane prakse, kot sestavni del demokratizacije in ustvarjanja odprte družbe, na novo opredeliti status sodelovanja na vseh področjih, povezanih z vseživljenjskim učenjem. Podpiramo pobude in izvajamo programe in projekte, katerih cilj je sodelovanje in inovacije za dobre prakse na tem področju. To se doseže s sodelovanjem pri različnih evropskih pobudah in nato z vključevanjem razvitih izdelkov in rezultatov v regionalne dejavnosti.

“Naša organizacija podpira pobude in izvaja programe in projekte, katerih cilj je sodelovanje in inovacije za dobre prakse. Glavni cilj CPIP je spodbujanje vseživljenjskega učenja prek vseh ustreznih deležnikov. To se dogaja s sodelovanjem pri različnih evropskih pobudah in nato z vključevanjem v regionalne aktivnosti. Doslej smo delovali na naslednjih področjih:

spodbujanje podjetništva pri mladih in skupinah s posebnimi potrebami;
socialno podjetništvo;
družbena odgovornost kot del dveh nacionalnih mrež;
regionalni razvoj z delom na področju zdravja in varnosti za kmetijski sektor ter z usposabljanjem razvijalcev podeželja;
pri razvoju MSP s sodelovanjem s podpornimi organi za MSP in z razvojem orodij za integracijo delavcev na področju mobilnosti.
V času izvajanja evropskih projektov izvajamo več aktivnosti, nekatere med njimi so usposabljanje, svetovanje in vključevanje na trg dela prikrajšanih oseb, oseb s podeželja in oddaljenih območij; izdelava učnih materialov; organiziranje izobraževanj, množičnih dogodkov, konferenc, srečanj itd.; delo z mladimi, prikrajšanimi skupinami; spodbujanje, razširjanje in uporaba izdelkov in rezultatov projektov v času njihovega trajanja in pozneje.

Kompleksna ekipa naše organizacije deluje v večkulturnih kontekstih s partnerji po vsej Evropi in na več medsektorskih področjih razvija in izvaja:

strategije razširjanja po meri, orodja in poročila, vključno s spletnimi stranmi in družbenimi mediji, ki so usmerjena v projekte,
trajnostne strategije projektov, orodja in poročila,
notranje zagotavljanje kakovosti na ravni partnerstva, vključno z ekipo zunanjih ocenjevalcev na visoki ravni, kjer je to potrebno,
testiranje in pilotni paketi za usposabljanja in orodja, razvita v projektih, vključno z vzpostavitvijo načrtov, orodij za spremljanje in poročanje, do razvoja poročil na ravni partnerstva s priporočili za prilagajanje,
raziskovalni paketi o različnih izobraževalnih temah na evropski ravni, od javne politike do izvedbe intervjujev s strokovnjaki.”