Slow Work

Večina nas ima podivjani delovni ritem in opravlja več nalog hkrati z napačno predstavo, da smo učinkovitejši. To je točka, kjer morata osebno življenje in delovni ritem najti ravnovesje, in tu zahteva počasno gibanje za potrebe ljudi. Počasno gibanje se je rodilo v Italiji pred 30 leti s konceptom »slow food«, ki zahteva čas za uživanje zdrave in naravne hrane namesto industrijske hitre hrane, vendar ne le kot izdelek, ampak kot filozofija za ponovno osvojitev časa, ki ga imamo. Prilagojeno delovnemu delu najdemo pojme, kot so počasno podjetje, počasno vodenje in bistvo našega projekta, počasno delo.

Od tod izvira SNAIL, ki temelji na ideji o večji produktivnosti del, narejenih z umirjenostjo, predanostjo, pozornostjo do detajlov in uživanjem v ustvarjalnem procesu. Je počasen, nujen in izboljšuje raven: SNAIL.

POČASI IN OSREDOTOČENO DO BOLJŠIH REZULTATOV

Vizija produktivnosti in zaposljivosti skozi tempo dela in posameznikovo zadovoljstvo na delovnem mestu.

Filozofija projekta SNAIL je povezana z uvajanjem čustvene inteligence na delovno mesto, kot tudi kognitivne fleksibilnosti in razvoja mehkih veščin, ki vse bolj pridobiva na pomenu tako z vidika delavca, kakor tudi podjetij, organizacij ter podjetnikov. Pri čustveni inteligenci gre po besedah Daniela Golemana za sposobnost prepoznavanja lastnih občutij, občutkov drugih, lastne motivacije in upravljanja s čustvi v odnosu do sebe ali do drugih.

MOTIVACIJA IN KREATIVNOST

Pri osredotočenem delu je pomemben tako delavec kot tudi končni izdelek. Za podjetja je izjemnega pomena, da izboljšajo nivo motivacije in kreativnosti pri svojih zaposlenih, kar bi posledično pozitivno vplivalo tudi na produktivnost in dolgoročno zaposljivost. Hkrati s tem bolj vplivajo tudi na dobro počutje strank. Pri osredotočenem delu gre za to, da se projektov in izdelkov loti z največjo mero predanosti, pri čemer gre za več dobička za podjetja, več stabilnih delovnih mest ter uvedbo dolgoročnega profesionalnega odnosa z izboljšanjem osnovnih veščin.