Slow Work

Usposabljanje

OSREDOTOČENOST ZA HITREJŠI NAPREDEK

Dandanes je tempo dela divji, večopravilnost pa je prepoznana kot pomembna spretnost. Kljub temu je ideja, da smo bolj učinkoviti, če opravljamo več stvari naenkrat zmotna. Dokazano je, da opravljanje več nalog hkrati na delovnem mestu zmanjša storilnost in osredotočenost, poveča možnost napak pri delu ter povzroča anksioznost in stres. Omenjeno je razlog, zakaj moramo najti ravnovesje med poslovnim in zasebnim življenjem in prav to je področje, kjer počasno in osredotočeno delo postane pomembno.

Cilj projekta je ozaveščanje vodij podjetij in zaposlenih o pomembnosti zmanjšanja hitrosti dela, povečanju osredotočenosti na posamezno nalogo ter s tem izogibanju večopravilnosti. Opravljanje več nalog hkrati lahko vodi na dolgi rok v izgorelost, ki je pogost pojav današnjega hitrega tempa dela.

V okviru projekta SNAIL so nastali trije rezultati:

  • „POČASNI ŠEF“ – študija o pomenu osredotočenosti in nevarnostih večopravilnosti,
  • „DELAJ POČASI, DELAJ BOLJE ‘’ – skupno poročilo fokusnih skupin/intervjujev, namenjen pa je zaposlenim, s ciljem kako upočasniti notranji delovni tempo za boljšo produktivnost in ustvarjalnost.
  • Trening „POČASNO USPOSABLJANJE“, kjer je nastal Priročnik za moderatorje, ki služi za usposabljanje mentorjev v podjetjih na temo boljše osredotočenosti na posamezne naloge.

„POČASNI ŠEF“

V prvem delu projekta smo skupaj s projektnimi partnerji naredili konkretno analizo stanja v posamezni državi partnerske institucije, s pomočjo katere smo dobili vpogled v količino časa, ki ga preživimo na delovnem mestu, splošno storilnost zaposlenih, povezano z nivojem storilnosti, delovno odsotnost, večopravilnost in njen vpliv na učinkovitost in storilnost, čustveno plača in motivacijo. Več dognanj in informacij je na voljo na tej povezavi.

„DELAJ POČASI, DELAJ BOLJE’’

V prvem delu smo izvedli intervjuje s predstavniki izbranih podjetij v obliki fokusnih skupin. Pri tej nalogi smo se osredotočili na delovni ritem zaposlenih. Partnerji so 12 sovražnikov, pridobljenih v prvem intelektualnem rezultatu, uporabili kot izhodišče za pridobitev različnih mnenj prisotnih vodij in zaposlenih. Vsak partner je izvedel delavnice v treh podjetjih – ne glede na sektor ali velikost, v katerih so vodje in zaposleni izpolnili vprašalnik. Delavnice so zaposlenim omogočile, da so se seznanili s težavami in ovirami v njihovih podjetjih ter pridobile koristne informacije o tempu dela in produktivnosti.

V drugem delu je konzorcij partnerjev preizkusil razvita orodja še v praksi. Cilj tega je bil preveriti, ali so orodja, razvita v okviru projekta, točna, učinkovita in uporabna z vidika ljudi, ki jih bodo uporabljali (vodje, trenerji, moderatorji, svetovalci, psihoterapevti) in njihovih končnih uporabnikov (podjetniki, vodje in zaposleni v MSP). Faza testiranja omogoča oceno posameznih orodij in pridobivanje povratnih informacij od njihovih uporabnikov (neposrednih in posrednih).

Trening „POČASNO USPOSABLJANJE“

V zadnjem delu projekta so partnerji izdelali Priročnik za moderatorje, v katerem so zbrane informacije o projektu, ključnih ugotovitvah in modulih ter orodjih – na voljo v vseh partnerskih jezikih in e-obliki. Omenjen priročnik bodo lahko uporabljali trenerji in moderatorji pri implementaciji sistema orodij SNAIL v podjetjih.

Pomembno!

Počasno delo ne pomeni, da delate počasneje, temveč da se pri delu bolj osredotočite na posamezne naloge in ste pod manjšim časovnim pritiskom. Poleg vodij je pomembno tudi, da delavci na praktičen način ponotranjijo vzorce in poskušajo v svoj delovni urnik vnesti oziroma vpeljati nove navade. Za dosego tega cilja, je bilo razvitih 24 orodij za praktične delavnice.

Vse zgoraj navedeno je bistvo projekta SNAIL, ki temelji na večji produktivnosti na delovnem mestu, mirnosti pri delu, predanosti, osredotočenosti in užitka v kreativnem procesu. Gre za osredotočeno delo, ki pogosto privede do boljših rezultatov.

Uvod v priročnik za moderatorje – kratki uvodni video-posnetki posameznega poglavja

MODULI

IZOGIBANJE DELEGIRANJU

ČUSTVENO RAVNOVESJE

PAST POMAGAČA

POMANJKANJE OSEBNE ORGANIZACIJE IN NAČRTOVANJA

DRUŽBENA OMREŽJA IN DISTRAKCIJE

ORGANIZACIJA ČASA

NAOZAVEŠČENOST O VEČOPRAVILNOSTI KOT SISTEMU

ORODJA

POMANJKANJE OSEBNE ORGANIZACIJE IN NAČRTOVANJA

DRUŽBENA OMREŽJA IN DISTRAKCIJE

ORGANIZACIJA ČASA

NEOZAVEŠČENOST O VEČOPRAVILNOSTI KOT SISTEMU