Slow Work

Despre noi

Parteneriatul din cadrul acestui proiect este compus din șase țări de la nivelul UE (SP,RO,IR,SL,PL) și include o cooperare între membri mai vechi și membi noi ai Unuinii Europene.

Proiectul SNAIL a avut ca punct de plecare experiența vastă în acest domeniu a coordonatorului de proiect LUV, o instituție de învățământ dedicată formării continue a adulților. LUV are la bază o rețea compusă din mai mulți parteneri atât de la nivel național cât și European, plusând cu o experiență solidă în programele UE astfel încât să ofere garanția unui proiect de succes. Parteneriatul este format din organizații cu experiență îndelungată în formarea adulților și companii din sectoare difetite cum ar fi GROWTHCOOP, LUV și OHill. Aceștia au o experiență extinsa în implementarea abilităților de inteligență emoțională. CPIP, partenerul din România, se angajează să integreze principiul egalității de șanse pentru toți cetățenii în politicile publice și are o experiență consolidată în proiectele eropene. Un alt partener al proiectului este INDEPCIE, din Spania, un centru de formare care se află la a doua experiență Erasmus+, dar care aduce un plus de expertiză parteneriatului deoarece dispune de un personal foarte bine calificat, specializat în mentorat, integilență emoțională și aplicarea acesteia la locul de muncă.