Slow Work

O nas

Projekt jest realizowany przez międzynarodowe konsorcjum projektowe składające się z sześciu organizacji z pięciu różnych krajów UE: LUV (Słowenia), Indepcie i Growth Coop (Hiszpania), Orange Hill (Polska), CPIP (Rumunia) oraz I&F (Irlandia).

Nasze partnerstwo opiera się na współpracy kilku organizacji europejskich oraz na solidnym doświadczeniu w programach UE, co gwarantuje sprawną realizację projektu. W skład konsorcjum wchodzą organizacje z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu osób dorosłych oraz pokrewnych branż. Posiadamy bogate doświadczenie w stosowaniu i wdrażaniu rozwiązań związanych z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej w miejscu pracy.